Samarbtetspartners

Ostronen lever på naturliga ostronbankar som funnits i släkten sedan 1600-talet. Ostronbanken ligger djupt i det kalla strömmande och salta Skagerack. Vi lever året runt på Kalvö och ser oss som ostronbönder som förvaltar havsmarken med hållbarhet och långsiktighet i fokus.

Kalvöostron handplockar varje ostron och vi erbjuder två sorter som växer naturligt i våra vatten. Här finns det platta ”Ostrea Edulis” som har en lång historia på våra vatten. För drygt tio år sedan kom även sorten ”Crassostrea Gigas” till Bohuslän.